AePDS-Punjab
Model FPS Details
Sl No District Model
FPS
LMD Model FPS Dealer Nominee 1 Nominee 2
LMD
FPS
Total
LMDs
Device
Tagged
Model FPS
Total
Devices
Device
Not Tagged
Model FPS
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
Mapped Not
Mapped
1 Amritsar 60 60 275 59 152 1 60 0 22 38 3 57
2 Barnala 15 15 45 15 45 0 13 2 12 3 3 12
3 Bathinda 3 3 8 3 9 0 3 0 0 3 0 3
4 Faridkot 12 12 27 12 36 0 12 0 0 12 0 12
5 Fatehgarh Sahib 16 16 63 16 50 0 16 0 2 14 0 16
6 Fazilka 21 21 89 20 78 1 21 0 6 15 1 20
7 Ferozepur 16 16 48 16 47 0 16 0 1 15 0 16
8 Gurdaspur 13 13 121 13 32 0 13 0 10 3 6 7
9 Hoshiarpur 47 47 211 45 77 2 47 0 4 43 1 46
10 Jalandhar 33 33 310 33 121 0 33 0 25 8 9 24
11 Kapurthala 26 25 252 16 30 10 25 1 25 1 25 1
12 Ludhiana 49 49 343 49 138 0 46 3 13 36 0 49
13 Malerkotla 10 10 39 10 40 0 10 0 1 9 0 10
14 Mansa 4 4 15 4 8 0 4 0 1 3 0 4
15 Moga 18 18 49 18 65 0 18 0 8 10 3 15
16 Pathankot 12 12 125 12 25 0 12 0 0 12 0 12
17 Patiala 73 73 261 73 284 0 73 0 25 48 5 68
18 Rupnagar 41 41 120 41 122 0 41 0 3 38 1 40
19 Sahibzada Ajit Singh Nagar 50 50 153 50 149 0 50 0 39 11 3 47
20 Sangrur 35 35 109 35 110 0 35 0 2 33 0 35
21 Shahid Bhagat Singh Nagar 29 29 270 29 47 0 29 0 7 22 0 29
22 Sri Muktsar Sahib 16 16 62 16 52 0 16 0 0 16 0 16
23 Tarn Taran 29 29 97 23 31 6 28 1 11 18 0 29
Total 628 627 3092 608 1748 20 621 7 217 411 60 568